English (United Kingdom)Slovenščina
 
Jadran Sežana d.o.o.
Partizanska cesta 75 
6210 Sežana

Telefon: +386 (0)5 739 12 00
Fax: +386 (0)5 739 14 60

E-mail: info@jadran.si
natisni

Sončne elektrarne


Jadran Sežana d.o.o. – gradbeni sektor Vam zagotavlja celostno in zanesljivo ponudbo storitev – od načrtovanja, projektiranja in izgradnje elektrarn v skladu z možnostmi in željami naročnika ne glede na moč in velikost elektrarne.

Zakaj zgraditi sončno elektrarno?

Obstaja več razlogov za postavitev sončne elektrarne.
  • Ker je energija sonca obnovljiva
  • Ker ne proizvaja hrupa in okolju škodljivih plinov in prispeva k zmanjševanju toplogrednih plinov
  • Ker se investicija povrne v 8 letih, življenjska doba elektrarne pa je 30-40 let
  • Ker se vsi sestavni deli lahko reciklirajo
  • Ker je dolga življenjska doba modulov, enostavna montaža in nezahtevno vzdrževanje
  • Elektrika vse povsod tudi tam kjer ni distribucijskega omrežja. Uporaba v odročnih krajih in na satelitskih postajah
  • Ker država vzpodbuja in finančno podpira izgradnjo sistemov za izrabo obnovljivih virov
  • Ker je zagotovljena doba odkupa tako proizvedene energije 15 let
  • Ker ni večjih stroškov vzdrževanja

ZAKAJ TOREJ ZGRADITI SONČNO ELEKTRARNO?

Odgovor je preprost: KER SE SONČNA ELEKTRARNA IZPLAČA!
Zahtevek za izdelavo ponudbe za sončno elektrarno


ODKUPNE CENE ZAGOTOVLJENEGA ODKUPA

Glede na to, da je cena zagotovljenega odkupa odvisna od velikosti elektrarne, mesta postavitve in glede na leto, v katerem je elektrarna začela delovati oz. začela prodajati elektriko je za potrebe kalkulacij smiselno upoštevati spodnjo tabelo.
 
 Cena v EUR/MWh
leto začetka delovanja
na stavbah
integrirana
na tleh
2009 (polna)
Mikro (<50 kWp)
415,46
477,78
390,42
Mala (<1MWp)
380,02
437,03
359,71
Srednja (<5 MWp)
315,36
362,67
289,98
2010 (-7%)
Mikro (<50 kWp)
386,38
444,34
363,09
Mala (<1MWp)
353,42
406,44
334,53
Srednja (<5 MWp)
293,28
337,28
269,68
2011 (-20%)
Mikro (<50 kWp)
332,368
382,224
312,336
Mala (<1MWp)
304,016
349,624
287,768
Srednja (<5 MWp)
252,288
290,136
231,984
2012 (-30%)
Mikro (<50 kWp)
290,82
334,45
273,29
Mala (<1MWp)
266,01
305,92
251,80
Srednja (<5 MWp)
220,75
235,87
202,99
2013 (-40%)
Mikro (<50 kWp)
249,28
286,67
234,25
Mala (<1MWp)
228,01
262,22
215,83
Srednja (<5 MWp)
189,22
217,60
173,99

Odkupna cena je zagotovljena 15 let od sklenitve pogodbe. V tem času se sončna elektrarna ekonomsko amortizira približno dvakrat do trikrat, odvisno je predvsem od lokacije in načina postavitve.

Dejstvo je, da so postale naložbe v sončne elektrarne zanimive ne le z okoljevarstvenega, pač pa tudi z ekonomskega vidika. Sprejeta je bila namreč Uredba, po kateri slovenska vlada (v sodelovanju z EU) garantira odkupne cene električne energije, proizvedene s sončnimi elektrarnami. Uredba zagotavlja 6-7 krat višje odkupne cene kot pa jih plačujemo v gospodinjstvih in podjetjih.

PONUDBA

Stanje sončne elektrarne
solarna bkg
FVE JADRAN Sežana 49,92kW
Naša ponudba zajema izvedbo sončne elektrarne na ključ, ki poleg projektiranja, dobave in montaže opreme ter priključitve na distribucijsko omrežje vključuje tudi ureditev vseh papirjev in pogodb, ki so potrebni za prodajo električne energije po cenah, navedenih v Uredbi, vključno z izdelavo poslovnega načrta.

Hkrati pa vam lahko uredimo tudi do 100% financiranje sončne elektrarne na tak način, da izkupiček od prodane elektrike še vedno presega obrok kredita.

Izdelava sončne elektrarne omogoča že ob minimalnem lastnem vložku ali celo brez lastnega vložka, da že od prvega meseca dalje ustvarjate pozitiven denarni tok - pasivni prihodek!

REFERENCE


MEDIJI O NAS

 
Pozicija: Domov Gradbeništvo Sončne elektrarne
Energetika: www.jadran-energetika.si
Spletna trgovina: www.jadran-tehnika.si

logo50let