English (United Kingdom)Slovenščina
 
Jadran Sežana d.o.o.
Partizanska cesta 75 
6210 Sežana

Telefon: +386 (0)5 739 12 00
Fax: +386 (0)5 739 14 60

E-mail: info@jadran.si
natisni

V Jadranu smo se z gradbeno dejavnostjo začeli ukvarjati v letu 2007. Po nastopu krize v gradnji nepremičnin smo se usmerili v gradnjo sončnih elektrarn in jih zgradili več kot 30, nekatere tudi močnejše kot 500 kW. Vzporedno  smo razvili uspešno dejavnost nizkih gradenj in zgradili vodovod Vrhe (občina Sežana 2012), kanalizacijska omrežja (Občina Miren-Kostanjevica 2015), če naj omenimo le nekaj večjih.

V letu 2016, z nadaljevanjem v letu 2017, sodelujemo kot eden od partnerjev v skupni izvedbi  s CPG d.d. Nova Gorica in Pirnat d.o.o. Ljubljana pri izvedbi projekta "OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE - 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA" z deležem vrednosti del  3,4 mio EUR .

 
Pozicija: Domov Gradbeništvo
Energetika: www.jadran-energetika.si
Spletna trgovina: www.jadran-tehnika.si

logo50let